Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid

1. Revisjonikomisjon

14.01.2022 protokoll

selgituskiri

 

2. Majanduskomisjon

13.01.2022  protokoll

 

3. Arengu- ja planeeringukomisjon

10.01.2022 protokoll

 

4. Sotsiaalkomisjon

11.01.2022 protokoll

 

 

5. Hariduskomisjon

12.01.2022 protokoll

 

6. Kogukonna- ja kultuurikomisjon

11.01.2022 protokoll