« Tagasi

Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 11.10.2018.a korraldusega nr 797 Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0600) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tamme tn 7 maaüksuse jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Planeeringuala pindala on ca 5 ha. Täpsem info SIIT