« Tagasi

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tabivere valla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016 – 30.09.2021.

Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 27.11.2018 otsusega nr 1.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Tartu valla kodulehel.

 

Tabel 1. Hinnakiri alates 01.01.2019 endise Tabivere valla piirkonnas

Mahuti suurus m3

Teenuse hind alates

01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates

01.01.2019 € km-ga

0,05

0,66

0,79

0,1

1,31

1,57

0,08

1,05

1,26

0,14

1,83

2,20

0,24

3,15

3,78

0,37

4,85

5,82

0,6

7,86

9,43

0,66

8,65

10,38

0,8

10,48

12,58

1,1

14,42

17,30

1,5

19,66

23,59

2,5

32,76

39,31

4,5

58,97

70,76

 

 

Täpsem info:

Teenuste hinnakiri SIIN

Lisateenuste hinnakiri SIIN

Konteinerite hinnad – müük ja rent SIIN