« Tagasi

Tartu Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja ülesandeks on Tartu valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi.

Tööülesanded:

 • toiduainete, valmistoidu ja ravimite viimine;
 • abistamine eluaseme korrastamisel abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
 • pesemise ja pesupesemise korraldamine;
 • küttepuude ja vee tuppa toomine;
 • maksete tasumise korraldamine;
 • abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamised;
 • sotsiaaltransporditeenus (sh saatjateenus).

Nõuded kandidaadile:

 • Vähemalt keskharidus
 • Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • B kategooria lubade olemasolu
 • Erialane täiendkoolitus või erialane töökogemus
 • sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine; ausus, kohusetundlikkus, koostööoskus, väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus

 

Tööle asumise aeg niipea kui võimalik!

 

Konkursi kontaktisik on sotsiaalnõunik Jaana Puur e-posti aadress jaana.puur@tartuvv.ee

 

Dokumendid esitada 15. oktoober 2018 Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa märgusõnaga „Tartu Vallavalitsuse koduhooldustöötaja" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Lisainfo telefonil 5307 6020