TARTU VALD MAKSAB TOETUST ERAÕIGUSLIKELE SPORDIKOOLIDELE JA -KLUBIDELE

Tartu Vallavolikogu võttis 22.11.2018 vastu määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmise kord", mille kohaselt tuleb alates 01.01.2019 spordiklubide ja eraõiguslikel spordikoolidel Tartu vallalt toetuse saamiseks esitada elektroonilises vormis taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

Määrus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/429112018014 või SIIN

Käesoleval aastal toimub taotlemine 2 korda aastas. Toetuse saamiseks 2019.aastal tuleb taotlus esitada elektroonilises keskkonnas SPOKU hiljemalt 01.02.2019 ja järgmise aasta toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 01.10.2019.