Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on kavandada olemasoleva Nõmmeringi tn elamupiirkonna laiendus Emajõe suunas. Koostatava planeeringuga planeeritakse üle osa varasemate detailplaneeringute alusel välja mõõdetud kruntidest. Uutele kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ja ridaelamute püstitamiseks. Uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala pindala on ca 21,5 ha. Täpsem info SIIT