Teata abivajavast lapsest

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus sellest teatada.

 

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Hädaohus võib olla laps, kes on vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud laps jne.

 

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112 ja Tartu Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ning laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavaks võib olla laps, kes vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda või ei oska abi küsida;  laps, kes ei täida koolikohustust; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps jne.

Abivajavast olevast lapsest teata Tartu Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

Ööpäevaringne lasteabitelefon: 116 111

 

Lisainfo SIIT

 

Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid:

Lastekaitsespetsialist

Karin Aru

tel 5214 686

e-post karin.aru@tartuvald.ee

Vastuvõtt

Haava tn 6, Kõrveküla

T 8.00 – 12.00; 13.00-16.00
R 8.00 – 12.00, 

Sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist

Katrin Metsamart

tel 5302 6608
e-post katrin.metsamart@tartuvald.ee

Vastuvõtt:

Väänikvere tee 8, Laeva:

T 8.00-12.00; 13.00-17.00

R 8.00-12.00