Kõrveküla paisjärves pole suplemine soovitatav

23.08.19
Kõrveküla paisjärve supluskohast 13.08.2019. a võetud suplusvee analüüsi ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele. 21.08.2019 võetud kordusproovi näitajad olid veel halvemad. Kui 13.08.2019. a võetud proovis oli soole enterokokke 150 PMÜ/100ml, siis 21.08.2019 võetud proovis oli soole enterokokke 830 PMÜ/100ml, lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml. Soole enterokokid on levinud bakterid, kes elavad inimese soolestikus. Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad heaks indikaatoriks vees fekaalse reostuse määratlemiseks. Mida suurem on nende sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka tõvestavaid mikroorganisme. Lisainfo: www.tartuvald.ee, tartuvald@tartuvald.ee Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee
Toimetaja: ESTRIT AASMA

Supluskohad

Tartu valla territooriumil asub kolm Tartu vallale kuuluvat mitteametlikku supluskohta:

  • Saadjärve supluskoht Tabiveres (Tartu vald Tabivere alevik)
  • Saadjärve supluskoht Kukulinnas (Tartu vald Kukulinna küla)
  • Kõrveküla supluskoht (Tartu vald Kõrveküla alevik)

Suplushooaeg algab 1. juunil ja kestab 31. augustini.

Enne hooaja avamist korrastatakse olemasolev ja nõuetele vastav supluskoht ja alustatakse suplusvee seiret, et tagada suplejatele supluskoha tervisele ohutu kasutamine

Suplusvee kvaliteedi kohta on info kättesaadav Terviseameti veebilehel SIIN 

Veetaimestiku niitmine supluskohtades

05. augustil algavad Tartu valla puhke- ja ujumiskohades veetaimestiku niitmised.

Veekogud, kus niitmistööd toimuvad, on järgmised:

• Kõrveküla paisjärv

• Kõrveküla tehisjärv

• Palalinna järv

• Laeva paisjärv

• Vasula veepark

 

Tegemist Tartu vallas olevate puhke- ja ujumiskohtadega, mille hooldamine on vajalik, et tagada ujumis- ja puhkevõimaluste säilimine.

Niitmistööde järgselt kogutakse taimed kokku ja tõstetakse järvest välja kaldale, kus neil lastakse taheneda (ca 7 päeva), seejärel niitmisjäägid utiliseeritakse. Veetaimed niidetakse spetsiaalse niidukiga.

Küsimuste korral palun pöörduda Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk poole (tel 5347 6179).

Kõrveküla paisjärves pole suplemine soovitatav

Kõrveküla paisjärve supluskohast 13.08.2019. a võetud suplusvee analüüsi ei vasta suplusveele kehtestatud nõuetele ning seetõttu pole järves suplemine soovitatav. Lubatust rohkem leidus nii soole enterokokke kui ka Escherichia coli baktereid.

Uuritud proovis on soole enterokokke 150 PMÜ/100ml, lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml.

Soole enterokokid on levinud bakterid, kes elavad inimese soolestikus. Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad heaks indikaatoriks vees fekaalse reostuse määratlemiseks. Mida suurem on nende sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka tõvestavaid mikroorganisme.

Supluskohad Tartu vallas