Sümboolika konkurss

Tartu valla sümboolikaonkurss lõppes 04.02.2018. Konkursil osalejatelt oodati nii lipu, vapi kui logo kavandi esitamist. Kokku laekus 41 tööd, neist nõuetele mittevastavaid töid oli 5. 

Hindamiskomisjon koostöös Riigikantselei juures oleva heraldikanõukoguga valib välja tööd, mis esitatakse rahvale tutvumiseks ning seejärel volikogule kinnitamiseks.

Täname kõiki konkursil osalejaid!

Sümboolika konkursile laekunud tööd on tähestikulises järjekorras:

Aar

Selgitus  
Jogentagana Selgitus  

 

Järvetaga

 

 

 

 

Selgitus

 

 

Kavand 1

  

                                                       

 

 

 

Selgitus

 

 

Kuldsed lehed

 

 

 

 

Selgitus

 

 

Kullaväli

 

Selgitus  
Lihtsuses peitub võlu Selgitus  
Liisukivid Selgitus

 

Loodus

 

 

 

Selgitus
Looduses ja lootuses

 

 

 

Selgitus  
Looduslähedus Selgitus  

 

Lootoseõis

 

 

Selgitus  
Meie kotkas 1 Selgitus  
Meie kotkas 2 Selgitus  
Mõõk

 

Selgitus  
Nimetu Selgitus  
Nimetu 2

 

Selgitus  
Pääsulill

 

Selgitus  
Pääsuvapp 1

 

Selgitus  
Pääsuvapp 2

 

Selgitus  
Ristik Selgitus  
Rohelised lehed Selgitus  
Rohesini

 

Selgitus  
Rukkilill

 

Selgitus  
Sinikuldne

 

 

Selgitus  
Sinisukk

 

 

Selgitus  
Sookurg

 

Selgitus  
Sulgkimp

 

Selgitus  
Summa

 

Selgitus  
Taara tamm

 

 

 

Selgitus  
Tugevus Selgitus
Täht

 

Selgitus  
Voored Selgitus
Äksi kihelkond Selgitus  
Äksi kirivöö Selgitus  
Ühisvapp Selgitus