Lumelükkamine

Endise Tartu valla piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Aigar Lepp poole tel 5647 4475.

Tabivere ja Maarja-Magdaleena piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Tabivere Vallavara juhataja Ivar Karina tel 513 6183 ja maakorraldaja Mati Põldma tel 511 2694 poole.

Laeva piirkonna lumetõrje probleemidega pöörduda Tiit Sangla poole tel 505 7340.