Liigiti kogutud jäätmete vastuvõtt

Tartu valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Jäätmejaam on avatud

E-R 10-15

L-P 10-16

Riiklikel pühadel (va nelipühad) suletud.

Tel 1919 ja 5196 7097

 

Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:

 • Paber ja kartong
 • Plastid
 • Metallid
 • Klaas
 • Pakendijäätmed
 • Puit
 • Rõivad ja tekstiilid
 • Suurjäätmed
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
 • Kodumajapidamisest pärinevad ohtlikud jäätmed
 • Rehvid
 • Probleemtoodete jäätmed
 • Teravad ja torkivad esemed
 • Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt
 • Õlifiltrid
 • Pliiakud
 • Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

 

Ehitusjäätmeid (sh suuremõõtmelised ehitusjäätmed nagu aknaraamid, aknaklaas, kraanikausid, WC-potid jms), biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning eterniit võetakse vastu tasu eest.

Ohtlike jäätmete piirkogusest suuremate koguste puhul tuleb jäätmete üleandjal enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega (juhan.voolaid@raad.tartu.ee või 736 1273, 736 1248), kellel on õigus küsida jäätmete päritolu kohta selgitusi ning keelduda jäätmete vastuvõtmisest.

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • Õlid 20 kg
 • Õlifiltrid 10 tk
 • Päevavalguslambid 10 tk
 • Elavhõbedajäätmed 100 g
 • Aegunud ravimid 2 kg
 • Värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg
 • Olmekemikaalid 5 kg
 • Lahustid 10 kg
 • Saastunud pakend 10 kg
 • Saastunud pühkematerjal 5 kg
 • Pestitsiidid 10 kg
 • Põllumajanduskemikaalid 5 kg
 • Nakkusohtlikud jäätmed 1 kg