Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvas jäätmejaamas

Tartu valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 742 4225).

Mittekomplekssete külmikute vastuvõtutasu on 8 € külmiku kohta.

 

Jäätmejaam on avatud:

E–R 10–18

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed;
 • autorehvid (kuni 8 sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)).

 

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed, 12 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;
 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;
 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 46,80 €/t;
 • eterniit, 78 €/t;
 • segaolmejäätmed, 120 €/t.

Tartu vallas saab nüüd pakendeid kodu juures ära anda

Tartu vallas on alates novembrist võimalik pakendeid ära anda kodu juurest. Õigesti sorteeritud pakendijäätmed viiakse tasuta ära ning sedasi hoitakse loodust ja säästetakse raha olmejäätmete veo pealt.

 

Pakendite taaskasutusorganisatsioon TVO pakub Eestis ainsana tekkekohal kogumise teenust: eraldi sorteeritud pakendid on võimalik ära anda kodu juurest. Selleks pakub TVO korteriühistutele pakendikonteinerit ja eramajadele pakendikotti. Õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul on nende äravedu ja käitlus elanikele tasuta.

 

Miks üldse sorteerida?

 

Pakendijäätmete sorteerimine on Eestis kohustuslik juba 2007. aastast. Peamine moodus selleks on avalikud pakendikonteinerid. Paraku ei asu need aga kõigi jaoks mugavates punktides ja seega on sorteerimine vastutustundliku inimese jaoks lisatöö. Keskkonnaperspektiivis oleme silmitsi ka teise olulise tõsiasjaga: kui üheksa kümnest inimesest avalikku pakendikonteinerit õigesti kasutavad, siis piisab ka ühest, kes kogu teiste tehtud töö oma valede jäätmetega rikub. Sel juhul läheb raisku kogu avaliku pakendikonteineri sisu ja sealne materjal jääb taaskasutamata.

 

Kodude juurest kogumine on kõigile kasulik

 

Suurem isiklik vastutus tagab paremad sorteerimistulemused. TVO kogemus näitab, et kodude juurest kogutud pakendijäätmed on võrreldes avalike punktide omaga oluliselt puhtamad (ei sisalda muid jäätmeid) ja seega saab palju suurema hulga materjale taaskasutusse suunata. Kodumajapidamisele tähendab see aga olmejäätmete märkimisväärset vähenemist, mis annab võimaluse senine olmejäätmete konteiner väiksema vastu vahetada ja seega raha säästa.

 

Kuidas sorteerida?

 

Pakend on see, mis tuleb toote ümbert. Pakendikonteinerisse ja -kotti sorteeritakse eri materjalid kokku. Seega sobib sinna plastik, kile, paber, papp, klaas ja metall, alates kommipaberitest kuni klaaspurkideni ning hambapastatuubidest pappkastideni. Eramajade pakendikotid vahetatakse üldjuhul välja iga 28 päeva tagant ning korteriühistute pakendikonteinerite tühjendus toimub tavaliselt 14 päeva tagant. Eri liiki pakendid jõuavad sorteerimisliinile, kus need eraldatakse materjalide kaupa ja suunatakse taaskasutusse. Kodus sorteerides tuleb olla tähelepanelik, et pakenditesse ei jääks toidujäätmeid sisse – nii võib tekkida kogu konteineris elu ja see võib muuta taaskasutuse võimatuks.

 

TVO pakendikonteineri ja -koti teenus on Tartu vallas saadaval järgmistes piirkondades:

Vahi alevik, Tabivere alevik, Tila küla, Kõrveküla alevik, Äksi alevik, Lähte alevik

 

Teenust saab tellida veebilehel www.tvo.ee