ELUKOHA REGISTREERIMINE Elukoha registreerimine  (eesti.ee) Elukohateade  (.pdf) Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende...

Elukoha registreerimine

ELUKOHA REGISTREERIMINE Elukoha registreerimine  (eesti.ee) Elukohateade  (.pdf) Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende...

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu nõudeid lubatud arhitektuurse lahenduse ja hoone paigutuse osas. Detailplaneeringuga on krundile määratud 100% elamumaa sihtotstarve....

10.09.2018 esitati vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused Koidukiire tn 5 ja 7 kahe korteriga elamute püstitamiseks

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu nõudeid lubatud arhitektuurse lahenduse ja hoone paigutuse osas. Detailplaneeringuga on krundile määratud 100% elamumaa sihtotstarve....

GIS spetsialisti ülesandeks on kaartide valmistamine, geoandmebaaside loomine ja haldamine, GISi abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamine erinevate GISi rakendustega.   ...

GIS spetsialisti konkurss

GIS spetsialisti ülesandeks on kaartide valmistamine, geoandmebaaside loomine ja haldamine, GISi abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamine erinevate GISi rakendustega.   ...

1.  Tartu valla laste ja perede komisjon Ülesanded: lisatoe pakkumine lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste...

Vallavalitsuse komisjonid

1.  Tartu valla laste ja perede komisjon Ülesanded: lisatoe pakkumine lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste...

Perioodil 3.09-14.09.2018 on Tabivere postkontor ajutiselt suletud. Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse...

Teavitus Tabivere postkontori ajutise sulgemise kohta

Perioodil 3.09-14.09.2018 on Tabivere postkontor ajutiselt suletud. Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-Ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanul AS tööstusala laiendust Pelleti, Väike-Kivestiku (endise nimega Kivvestiko) ja Veski maaüksustel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning...

Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanul AS tööstusala laiendust Pelleti, Väike-Kivestiku (endise nimega Kivvestiko) ja Veski maaüksustel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning...

Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu, mis toimub Tartu vallamaja volikogu...

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu

Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu, mis toimub Tartu vallamaja volikogu...

  Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.  Planeeringu...

Tila külas asuva Koidu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu algatamine

  Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.  Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse: 1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering ...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse: 1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering ...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid...

Kinnitatud Tartu Vallavalitsuse ...
Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne Maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu ilma miljonid...

15. september - maailmakoristuspäev

Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne Maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu ilma miljonid...

Arengukava rahvakoosolekud toimuvad järgmiselt : Laeva kultuurimajas 27.08 kell 18 Maarja-Magdaleena rahvamajas 28.08 kell 18 Lähtel Sootaga Maanaiste Seltsi majas 29.08 kell...

Arengukava rahvakoosolekud

Arengukava rahvakoosolekud toimuvad järgmiselt : Laeva kultuurimajas 27.08 kell 18 Maarja-Magdaleena rahvamajas 28.08 kell 18 Lähtel Sootaga Maanaiste Seltsi majas 29.08 kell...

Tartu Vallavolikogu kehtestas 16.08.2018 otsusega nr 55 Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu, otsusega nr 56  Saadjärve külas asuvate Lõhe...

Tartu vallas kehtestatud detailplaneeringutest

Tartu Vallavolikogu kehtestas 16.08.2018 otsusega nr 55 Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu, otsusega nr 56  Saadjärve külas asuvate Lõhe...

Käesolev eelarvestrateegia kajastab Tartu valla eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2019-2022.   Arengukava ja eelarvestrateegia on olulised...

Tartu valla eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine

Käesolev eelarvestrateegia kajastab Tartu valla eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2019-2022.   Arengukava ja eelarvestrateegia on olulised...

Hea vallakodanik!   Tartu valla volikogu  otsustas 16. augustil 2018 kiita heaks Tartu valla arengukava 2018-2030 projekti ja suunata see avalikule väljapanekule.   ...

Tartu valla arengukava 2018-2030 avalik väljapanek

Hea vallakodanik!   Tartu valla volikogu  otsustas 16. augustil 2018 kiita heaks Tartu valla arengukava 2018-2030 projekti ja suunata see avalikule väljapanekule.   ...

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja    Töökirjeldus:     1. Hooldus- ja sanitaarremondi tööde teostamine Vallavara objektidel    ...

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja    Töökirjeldus:     1. Hooldus- ja sanitaarremondi tööde teostamine Vallavara objektidel    ...

Endise Tartu valla üldplaneering Tartu valla ÜP kaart parem pool Tartu valla ÜP kaart vasak pool Tartu valla ÜP KSH aruanne Tartu valla ÜP seletuskiri Endise...

Üldplaneeringud

Endise Tartu valla üldplaneering Tartu valla ÜP kaart parem pool Tartu valla ÜP kaart vasak pool Tartu valla ÜP KSH aruanne Tartu valla ÜP seletuskiri Endise...

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2016 Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2016 (Adobe Reader) Tartu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine...

maj.aruanded endine tartu vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2016 Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2016 (Adobe Reader) Tartu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine...

Eelarve 2017 Tartu valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (Adobe Reader) Seletuskiri 2017. aasta eelarve (Adobe Reader) Lisa 1 - Tartu valla 2017. aasta eelarve (Adobe Reader) ...

Endise Tartu valla eelarved

Eelarve 2017 Tartu valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (Adobe Reader) Seletuskiri 2017. aasta eelarve (Adobe Reader) Lisa 1 - Tartu valla 2017. aasta eelarve (Adobe Reader) ...

Käimasolevad pakkumised puuduvad!

enampakkumised

Käimasolevad pakkumised puuduvad!

  Laeva Lasteaed vajab alates 01.09.2018 kvalifikatsiooninõuetele vastavat logopeedi (0,4 ametikohta); rühmaõpetajat (0,5 ametikohta).   Avaldus, CV ja...

Laeva Lasteaia tööpakkumine

  Laeva Lasteaed vajab alates 01.09.2018 kvalifikatsiooninõuetele vastavat logopeedi (0,4 ametikohta); rühmaõpetajat (0,5 ametikohta).   Avaldus, CV ja...

24. augustist 2018.a hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi. Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike...

Projektitoetuste taotluste vastuvõtt

24. augustist 2018.a hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi. Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike...

30ndates Kadri läks kooli selleks, et olla eeskujuks oma kahele pojale, et nad mõistaksid - õppimise jaoks pole kunagi liiga hilja. Samas vanuses Aivi ütles, et õppimine tõi ta kodust välja ja...

Töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale inimesele

30ndates Kadri läks kooli selleks, et olla eeskujuks oma kahele pojale, et nad mõistaksid - õppimise jaoks pole kunagi liiga hilja. Samas vanuses Aivi ütles, et õppimine tõi ta kodust välja ja...

Tartu vallavalitsus korraldas ideekonkursi parima lahenduse leidmiseks Kõrveküla Põhikooli juurdeehitusele. Vastavasisulisel riigihankel laekus kaks võistlustööd, mis on praeguses etapis...

Kõrveküla Põhikooli arhitektuurikonkurss lõppenud!

Tartu vallavalitsus korraldas ideekonkursi parima lahenduse leidmiseks Kõrveküla Põhikooli juurdeehitusele. Vastavasisulisel riigihankel laekus kaks võistlustööd, mis on praeguses etapis...

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Ignatsi maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Esmaspäev, 17.09 Kell 11.00 viibib vallavanem notaris. Kell 16.00 osaleb vallavanem Soomepoiste 74.tähtpäeva üritusel. Teisipäev, 18.09 kell 8.30 toimub...

Nädala eelinfo 17.09-23.09.2018

Esmaspäev, 17.09 Kell 11.00 viibib vallavanem notaris. Kell 16.00 osaleb vallavanem Soomepoiste 74.tähtpäeva üritusel. Teisipäev, 18.09 kell 8.30 toimub...

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

  01.01.2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Tartu vald) täpsusega...

Muudatustest rahvastikuregistris

  01.01.2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Tartu vald) täpsusega...

Tartu Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldus nr 242 "Hankeplaani kinnitamine" Tartu valla 2018.aasta hankeplaan

Hanked

Tartu Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldus nr 242 "Hankeplaani kinnitamine" Tartu valla 2018.aasta hankeplaan

  Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas...

Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

  Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas...

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Koostatava Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati ettepanekute saamiseks koostöö tegijatele ja...

pelleti 2

Koostatava Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati ettepanekute saamiseks koostöö tegijatele ja...

Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 „Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lgatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja...

pelleti

Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 „Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lgatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja...

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korralduse nr 195 „Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 alusel algatatud Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ning lähiala...

pelleti ja kivvestiko

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korralduse nr 195 „Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 alusel algatatud Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ning lähiala...

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Väike-Kivistiku detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Väike-Kivistiku detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Uuetoa kinnistu, Tartu vald, Tartu maakond Müük: elamumaa Lisainfo ja pakkumine:  https://osta-ee.postimees.ee/uuetoa-kinnistu-tartu-vallas-uus-hind-109166432.html Pakkumise...

Käimasolevad enampakkumised

Uuetoa kinnistu, Tartu vald, Tartu maakond Müük: elamumaa Lisainfo ja pakkumine:  https://osta-ee.postimees.ee/uuetoa-kinnistu-tartu-vallas-uus-hind-109166432.html Pakkumise...