18.01.  Hüppajate päev – noorte kõrgushüppe võistlused   Tabivere PK võimla 26.01.  14. Tabivere piirkonna talimängud I...

Tabivere Rahvaspordiklubi võistlused 2019.a.

18.01.  Hüppajate päev – noorte kõrgushüppe võistlused   Tabivere PK võimla 26.01.  14. Tabivere piirkonna talimängud I...

  Kohtute seaduse (KS) § 104 lõikest 3 tulenevalt lõpeb 30.04.2019 ametisse nimetatud rahvakohtunike volituste tähtaeg. Sellest tulenevalt tuleb vallal korraldada uued...

Rahvakohtunike valimine

  Kohtute seaduse (KS) § 104 lõikest 3 tulenevalt lõpeb 30.04.2019 ametisse nimetatud rahvakohtunike volituste tähtaeg. Sellest tulenevalt tuleb vallal korraldada uued...

Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJA kelle ülesandeks on hooldekodu ja päevakeskuse töö korraldamine ning juhtimine. Tabivere Sotsiaalkeskus on Tabivere...

Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJA

Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJA kelle ülesandeks on hooldekodu ja päevakeskuse töö korraldamine ning juhtimine. Tabivere Sotsiaalkeskus on Tabivere...

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub...

Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub...

Saarevaht on isik, kellel on ainulaadne võimalus töötada saarel, mis asub looduslikult kaunil Peipsi järvel. Omanäoline kultuuriline kontekst, suvine melu ja talvine idüll vaikuses on...

Piirissaare saarevahi konkurss

Saarevaht on isik, kellel on ainulaadne võimalus töötada saarel, mis asub looduslikult kaunil Peipsi järvel. Omanäoline kultuuriline kontekst, suvine melu ja talvine idüll vaikuses on...

See töökuulutus on  teotahtelisele ja eneseteostust otsivale inimesele. Tartu Vallavalitsus soovib leida uuele, 2019. aasta septembris valmivale lasteaiale direktorit.   ...

Raadi Lasteaed Ripsik direktori konkurss

See töökuulutus on  teotahtelisele ja eneseteostust otsivale inimesele. Tartu Vallavalitsus soovib leida uuele, 2019. aasta septembris valmivale lasteaiale direktorit.   ...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.   Planeeringu...

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.   Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla...

Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande....

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande....

Laeva Põhikool kuulutab konkursi eripedagoogi ametikohale. Ametikoha suurus 0,5.Tööle asumise aeg 7.jaanuar 2019. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: ...

Laeva Põhikool võtab tööle eripedagoogi ja huvijuhi

Laeva Põhikool kuulutab konkursi eripedagoogi ametikohale. Ametikoha suurus 0,5.Tööle asumise aeg 7.jaanuar 2019. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: ...

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla...

Tartu valla kaasavasse eelarvesse laekunud ideedest valis komisjon välja 10

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla...

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus...

Teata abivajavast lapsest

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus...

2019. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125. Seega võrreldes...

Kalastuskaart

2019. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125. Seega võrreldes...

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Pressiteade 03.12.2018   Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid   30.novembril...

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Pressiteade 03.12.2018   Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid   30.novembril...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells...

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tabivere valla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells...

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud said möödunud nädalal osaleda rahvaküsitlusel, et anda arvamus suure Kalevipoja skulptuuri paigutamise kohta Äksi...

Äksi kandi rahvas hiigel-Kalevipoega ei taha

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud said möödunud nädalal osaleda rahvaküsitlusel, et anda arvamus suure Kalevipoja skulptuuri paigutamise kohta Äksi...

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Linnu tn 15 ja lähiala detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Kõrveküla...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Linnu tn 15 ja lähiala detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Kõrveküla...

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018 . Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste...

Avalikustati Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018 . Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste...

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada...

Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada...

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka...

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka...

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab...

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab...

Tartu vallas on alates novembrist võimalik pakendeid ära anda kodu juurest. Õigesti sorteeritud pakendijäätmed viiakse tasuta ära ning sedasi hoitakse loodust ja säästetakse raha olmejäätmete...

Tartu vallas saab nüüd pakendeid kodu juures ära anda

Tartu vallas on alates novembrist võimalik pakendeid ära anda kodu juurest. Õigesti sorteeritud pakendijäätmed viiakse tasuta ära ning sedasi hoitakse loodust ja säästetakse raha olmejäätmete...

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kavatseb Tartu vald 2019. aasta eelarve koostamisel kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse...

Tartu valla kaasav eelarve 2019

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kavatseb Tartu vald 2019. aasta eelarve koostamisel kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse...

Sotsiaalministeerium Pressiteade Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori   Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning...

Omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Sotsiaalministeerium Pressiteade Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori   Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning...

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotluse. Luba soovitakse muuta, kuna käitises kasutatav tehnoloogia ning sellega seonduvalt ka...

AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotluse. Luba soovitakse muuta, kuna käitises kasutatav tehnoloogia ning sellega seonduvalt ka...

Koostamisel oleva detailplaneeringu failid on kodulehele üles laetud planeerimisseaduse § 133 alusel arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib...

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneering

Koostamisel oleva detailplaneeringu failid on kodulehele üles laetud planeerimisseaduse § 133 alusel arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib...

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.10.2018 otsusega nr 71 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga kaaluda Mario ja Savimäe...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.10.2018 otsusega nr 71 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga kaaluda Mario ja Savimäe...

Tartu Vallavolikogu algatas 25.10.2018 otsusega nr 73 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu...

Jõeääre detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavolikogu algatas 25.10.2018 otsusega nr 73 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu...

Alates 01.11.2018 tulevad Tartumaa bussiliinidesse muudatused. Vaata lähemalt www.peatus.ee   Maaliinide sõiduplaanimuudatused alates 01.11.2018    ...

Tartumaa bussiliinide muudatused alates 01.november 2018

Alates 01.11.2018 tulevad Tartumaa bussiliinidesse muudatused. Vaata lähemalt www.peatus.ee   Maaliinide sõiduplaanimuudatused alates 01.11.2018    ...

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 25.10.2018 otsusega nr 72 Kõrveküla aleviku Kasetuka kinnistu detailplaneeringu Kooli tn 16 maaüksuse (kü 79403:002:0926) osas. Täpsem info SIIT

Kasetuka kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 25.10.2018 otsusega nr 72 Kõrveküla aleviku Kasetuka kinnistu detailplaneeringu Kooli tn 16 maaüksuse (kü 79403:002:0926) osas. Täpsem info SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 9.11.2018 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee ...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 9.11.2018 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee ...

Tartu Vallavalitsus algatas 11.10.2018.a korraldusega nr 797 Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0600) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tamme tn...

Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 11.10.2018.a korraldusega nr 797 Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0600) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tamme tn...

  Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba mitmeid aastaid. Uurisime, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja enam kui 30 inimesel isegi elu päästnud ning...

Häirenuputeenus päästab - alates 2010 üle Eesti

  Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba mitmeid aastaid. Uurisime, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja enam kui 30 inimesel isegi elu päästnud ning...

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee...

KIKIVERE II UURINGURUUMI GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUS

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee...

Tartu Vallavalitsus lõpetas 03.10.2018 korraldusega nr 757 Vasula alevikus asuva Mesilinnu tn 9 maaüksuse detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga eraldada Mesilinnu tn 9...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 03.10.2018 korraldusega nr 757 Vasula alevikus asuva Mesilinnu tn 9 maaüksuse detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga eraldada Mesilinnu tn 9...

Koostöös peitub jõud ja vägi! Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus esitas 2018.aasta kevadel Tartumaa Arendusseltsi meetmesse  3.1.TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja...

Pressiteade

Koostöös peitub jõud ja vägi! Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus esitas 2018.aasta kevadel Tartumaa Arendusseltsi meetmesse  3.1.TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja...

Alates 02.10.2018 teenindavad maakonnaliini bussid Laeva, Rootsi ja Siniküla peatuseid. K uni Laeva silla valmimiseni EI TEENINDATA Matto peatust. Täpsem info bussiaegade...

Muudatus bussitranspordis Laeva piirkonnas alates 02.10.2018

Alates 02.10.2018 teenindavad maakonnaliini bussid Laeva, Rootsi ja Siniküla peatuseid. K uni Laeva silla valmimiseni EI TEENINDATA Matto peatust. Täpsem info bussiaegade...

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr TARM-076 kehtivusaja pikendamise taotlus. Osaühing SMK Grupp (registrikood: ...

Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr TARM-076 kehtivusaja pikendamine

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr TARM-076 kehtivusaja pikendamise taotlus. Osaühing SMK Grupp (registrikood: ...

Oktoobrikuu toob juba teist aastat järjest positiivse lisa meie vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi elavad pensionärid saavad üksi elava pensionäri toetust. Toetuse eesmärk on...

Toetus üksi elavatele pensionäridele

Oktoobrikuu toob juba teist aastat järjest positiivse lisa meie vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi elavad pensionärid saavad üksi elava pensionäri toetust. Toetuse eesmärk on...

Koduhooldustöötaja ülesandeks on Tartu valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel...

Tartu Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja ülesandeks on Tartu valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018.a korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu. Täpsem info SIIT

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018.a korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu. Täpsem info SIIT

Tartu Vallavalitsus lõpetas 20.09.2018 korraldusega nr 712 Maramaa külas asuvate Järvekaare tn 9, 11, 13 ja Võrgumehe tn 1, 2, 3, 8, 10 maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 20.09.2018 korraldusega nr 712 Maramaa külas asuvate Järvekaare tn 9, 11, 13 ja Võrgumehe tn 1, 2, 3, 8, 10 maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering...

Seoses Laeva silla ümberehitusega Rootsi - Laeva – Siniküla maantee km 2,36-2,385 on Laeva sild alates 21.09.2018 liikluseks suletud. Ümbersõit on tähistatud ja toimub Tallinn-Tartu maantee...

Laeva sild alates 21.09.2018 liikluseks suletud

Seoses Laeva silla ümberehitusega Rootsi - Laeva – Siniküla maantee km 2,36-2,385 on Laeva sild alates 21.09.2018 liikluseks suletud. Ümbersõit on tähistatud ja toimub Tallinn-Tartu maantee...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-Ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu, mis toimub Tartu vallamaja volikogu...

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu

Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu, mis toimub Tartu vallamaja volikogu...

  Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.  Planeeringu...

Tila külas asuva Koidu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu algatamine

  Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.  Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse: 1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering ...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse: 1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering ...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid...

Kinnitatud Tartu Vallavalitsuse ...
Tartu Vallavolikogu kehtestas 16.08.2018 otsusega nr 55 Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu, otsusega nr 56  Saadjärve külas asuvate Lõhe...

Tartu vallas kehtestatud detailplaneeringutest

Tartu Vallavolikogu kehtestas 16.08.2018 otsusega nr 55 Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu, otsusega nr 56  Saadjärve külas asuvate Lõhe...