2019.a septembris avatav Raadi Lasteaed Ripsik ootab kandideerima pühendunud, rõõmsameelseid inimesi, kes väärtustavad oma töös lapsest lähtumist, loovust, arengut ja koostööd. Otsitav...

2019.aasta septembris avatav Raadi lasteaed Ripsik otsib personali

2019.a septembris avatav Raadi Lasteaed Ripsik ootab kandideerima pühendunud, rõõmsameelseid inimesi, kes väärtustavad oma töös lapsest lähtumist, loovust, arengut ja koostööd. Otsitav...

Ohustatud linnuliikide pesitsusaja alguse tõttu tuletame metsamajandajatele meelde, et raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema kooskõlas neile metsateatises antud...

Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Ohustatud linnuliikide pesitsusaja alguse tõttu tuletame metsamajandajatele meelde, et raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema kooskõlas neile metsateatises antud...

Seoses kevadise teede lagunemisega ja  liiklusseaduse § 12  lg 1 alusel Tartu Vallavalitsus :   1. piirab Tartu valla avalikel teedel üle 8 tonni raskuste raskeveokite...

Teade liikluspiirangute kehtestamisest

Seoses kevadise teede lagunemisega ja  liiklusseaduse § 12  lg 1 alusel Tartu Vallavalitsus :   1. piirab Tartu valla avalikel teedel üle 8 tonni raskuste raskeveokite...

Tartu Vallavalitsus algatas 07.03.2019 nr 221 Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on muuta Kõrtsimäe maaüksuse (kü tunnus...

Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 07.03.2019 nr 221 Puhtaleiva külas asuva Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on muuta Kõrtsimäe maaüksuse (kü tunnus...

Tartu vald koostab üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on panna paika suunad, kuhu vald edaspidi areneb ning määrata arengusuundade alusel maa-alade kasutus- ja...

Tartu valla üldplaneeringu koostamise raames toimuvad ettevõtjate ümarlauad 13.03, 19.03 ja 20.03.2019

Tartu vald koostab üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on panna paika suunad, kuhu vald edaspidi areneb ning määrata arengusuundade alusel maa-alade kasutus- ja...

Tööülesanded: Hooldekodu hoolealuste meditsiinilise teenuse korraldamine ja teenustele suunamine; üksikjuhtumite lahendamine; esmased toimingud; suhtlus perearstiga,...

Tabivere Sotsiaalkeskus võtab tööle medõe (0,5 tööajaga)

Tööülesanded: Hooldekodu hoolealuste meditsiinilise teenuse korraldamine ja teenustele suunamine; üksikjuhtumite lahendamine; esmased toimingud; suhtlus perearstiga,...

Alates 25. veebruarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti....

Väikesaarte programmi infopäev toimub 20. märtsil

Alates 25. veebruarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti....

Tammistu raamatukogu asub uuel aadressil : Tammistu keskus 4-1 ja on avatud esmaspäev kella 10.00 – 16.00; kolmapäev kell 12.00 – 18.00; neljapäev kella 10.00 – 16.00.   ...

Tammistu raamatukogu ootab uusi ja vanu lugejaid !

Tammistu raamatukogu asub uuel aadressil : Tammistu keskus 4-1 ja on avatud esmaspäev kella 10.00 – 16.00; kolmapäev kell 12.00 – 18.00; neljapäev kella 10.00 – 16.00.   ...

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro...

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.02.2019 korraldusega nr 191 Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu. Puupaju maaüksusest (kü tunnus 79401:003:0018) on planeeritud viis...

Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.02.2019 korraldusega nr 191 Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu. Puupaju maaüksusest (kü tunnus 79401:003:0018) on planeeritud viis...

2019.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil 2019 ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019 Hajaasustuse programmi kontaktisik Tartu vallas on Endla Suvi...

Hajaasustuse programm 2019

2019.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil 2019 ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019 Hajaasustuse programmi kontaktisik Tartu vallas on Endla Suvi...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Aktsiaselts Eesti Teed taotluse maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks Kobratu liivakarjääri mäeeraldisel. Keskkonnaamet teatab, et...

Kobratu liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Aktsiaselts Eesti Teed taotluse maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks Kobratu liivakarjääri mäeeraldisel. Keskkonnaamet teatab, et...

Johannes Komissarov Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Hiljuti kuulsin tuttavalt Viljandimaa mehelt lugu, kuidas ta talvisel kalapüügil ootamatult jääauku kukkus....

Ettevaatust, kevadise päiksega sulab jää kiiresti!

Johannes Komissarov Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Hiljuti kuulsin tuttavalt Viljandimaa mehelt lugu, kuidas ta talvisel kalapüügil ootamatult jääauku kukkus....

Tartu Vallavalitsus algatas 01.03.2018 korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneering arvamuse avaldamiseks

Tartu Vallavalitsus algatas 01.03.2018 korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

TÖÖPAKKUMINE Jääaja Keskus (SA Saadjärve) otsib oma meeskonda uut rõõmsameelset, teotahtelist ja usinat  turundusspetsialist/juhiabi . Turundusspetsialist/juhiabi...

Jääaja Keskus otsib oma meeskonda turundusspetsialist/juhiabi

TÖÖPAKKUMINE Jääaja Keskus (SA Saadjärve) otsib oma meeskonda uut rõõmsameelset, teotahtelist ja usinat  turundusspetsialist/juhiabi . Turundusspetsialist/juhiabi...

Alates 25.02.2019 on muudatused Tartu valda läbivate liinide 606 ja 608 sõiduplaanides. Liin 606 hakkab esmaspäevast reedeni läbima praeguse liini 608 marsruuti. Liin 608 suletakse. ...

Teade sõiduplaani muudatusest

Alates 25.02.2019 on muudatused Tartu valda läbivate liinide 606 ja 608 sõiduplaanides. Liin 606 hakkab esmaspäevast reedeni läbima praeguse liini 608 marsruuti. Liin 608 suletakse. ...

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Kõrveküla aleviku Ehituse kinnistu detailplaneeringu Ehituse tn 8 maaüksuse osas täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu....

Projekteerimistingimuste avalikustamine

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Kõrveküla aleviku Ehituse kinnistu detailplaneeringu Ehituse tn 8 maaüksuse osas täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu....

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda võimalust ehitusõiguse...

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda võimalust ehitusõiguse...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 145 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Planeeringumaterjalid on kättesaadavad SIIT

Sirrosjärve detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 145 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Planeeringumaterjalid on kättesaadavad SIIT

Tartu Vallavalitsus võttis 14.02.2019 korraldusega nr 146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu . Avalik...

Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 14.02.2019 korraldusega nr 146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu . Avalik...

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 on üheks toetusmeetmeks Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot. Aprillis avaneb...

Väikepõllumehi toetatakse 15 000 euroga

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 on üheks toetusmeetmeks Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot. Aprillis avaneb...

Tartu Vallavolikogu lõpetas 31.01.2019 otsusega nr 1 Kämara külas asuva Erika kinnistu detailplaneeringu menetluse. Planeering oli algatatud eesmärgiga jagada maaüksus elamumaa sihtotstarbega...

Kämara külas asuva Erika maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 31.01.2019 otsusega nr 1 Kämara külas asuva Erika kinnistu detailplaneeringu menetluse. Planeering oli algatatud eesmärgiga jagada maaüksus elamumaa sihtotstarbega...

Tartu Vallavalitsus algatas 31.01.2019 korraldusega nr 99 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401 :006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi...

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 31.01.2019 korraldusega nr 99 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401 :006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi...

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Osaühing Moreen Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood:...

Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Osaühing Moreen Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood:...

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas asuva Kangro ja Väike-Söödi maaüksuste detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas asuva Kangro ja Väike-Söödi maaüksuste detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu...

Seoses lähenevate Riigikogu valimistega moodustas Tartu Vallavalitsus seitse valimisjaoskonda. Hääletusruumide asukohad ning jaoskondade teeninduspiirkonnad on Tartu vallas järgmised.  ...

Valimisjaoskonnad Riigikogu 2019.aasta valimisteks

Seoses lähenevate Riigikogu valimistega moodustas Tartu Vallavalitsus seitse valimisjaoskonda. Hääletusruumide asukohad ning jaoskondade teeninduspiirkonnad on Tartu vallas järgmised.  ...

TABIVERE SOTSIAALKESKUS võtab tööle 0,5 ametikohaga MEDITSIINIÕE, kelle töökohustuseks on hooldekodu klientide meditsiiniline teenindamine. Kontakt:  5373 1507; ...

Tabivere Sotsiaalkeskus võtab tööle meditsiiniõe

TABIVERE SOTSIAALKESKUS võtab tööle 0,5 ametikohaga MEDITSIINIÕE, kelle töökohustuseks on hooldekodu klientide meditsiiniline teenindamine. Kontakt:  5373 1507; ...

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda...

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 31 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala...

Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapp

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 31 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala...

Tabivere Sotsiaalkeskus pakub tööd HOOLDAJALE, kellele: meeldib töötada vanuritega, ning kes: on hea pingetaluvusega, hindab kõrgelt meeskonnatööd.   ...

Tabivere Sotsiaalkeskus pakub tööd hooldajale

Tabivere Sotsiaalkeskus pakub tööd HOOLDAJALE, kellele: meeldib töötada vanuritega, ning kes: on hea pingetaluvusega, hindab kõrgelt meeskonnatööd.   ...

Tartu Vallavolikogu võttis 22.11.2018 vastu määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmise kord", mille kohaselt tuleb alates 01.01.2019 spordiklubide ja...

TARTU VALD MAKSAB TOETUST ERAÕIGUSLIKELE SPORDIKOOLIDELE JA -KLUBIDELE

Tartu Vallavolikogu võttis 22.11.2018 vastu määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmise kord", mille kohaselt tuleb alates 01.01.2019 spordiklubide ja...

18.01.  Hüppajate päev – noorte kõrgushüppe võistlused   Tabivere PK võimla 26.01.  14. Tabivere piirkonna talimängud I...

Tabivere Rahvaspordiklubi võistlused 2019.a.

18.01.  Hüppajate päev – noorte kõrgushüppe võistlused   Tabivere PK võimla 26.01.  14. Tabivere piirkonna talimängud I...

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub...

Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.   Planeeringu...

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.   Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla...

Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande....

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande....

Laeva Põhikool kuulutab konkursi eripedagoogi ametikohale. Ametikoha suurus 0,5.Tööle asumise aeg 7.jaanuar 2019. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: ...

Laeva Põhikool võtab tööle eripedagoogi ja huvijuhi

Laeva Põhikool kuulutab konkursi eripedagoogi ametikohale. Ametikoha suurus 0,5.Tööle asumise aeg 7.jaanuar 2019. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: ...

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla...

Tartu valla kaasavasse eelarvesse laekunud ideedest valis komisjon välja 10

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla...

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus...

Teata abivajavast lapsest

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus...

2019. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125. Seega võrreldes...

Kalastuskaart

2019. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125. Seega võrreldes...

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Pressiteade 03.12.2018   Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid   30.novembril...

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Pressiteade 03.12.2018   Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid   30.novembril...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells...

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tabivere valla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells...

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud said möödunud nädalal osaleda rahvaküsitlusel, et anda arvamus suure Kalevipoja skulptuuri paigutamise kohta Äksi...

Äksi kandi rahvas hiigel-Kalevipoega ei taha

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud said möödunud nädalal osaleda rahvaküsitlusel, et anda arvamus suure Kalevipoja skulptuuri paigutamise kohta Äksi...

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Linnu tn 15 ja lähiala detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Kõrveküla...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Linnu tn 15 ja lähiala detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Kõrveküla...

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018 . Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste...

Avalikustati Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018 . Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste...

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada...

Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada...