« Tagasi

Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapp

Tartu Vallavalitsus võttis 14.06.2018.a korraldusega nr 497 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapi.

Ala hõlmab ca 3,3 ha.

Planeeritud on kolm elamumaa krunti ja üks transpordimaa krunt. Igale elamumaa krundile (5743 m²- 9610 m²) on määratud ehitusõigus kahe ridaelamu (8m) ja ühe abihoone (4m) püstitamiseks. Transpordimaa krunt on kavandatud Keskus tee pikendusena ühendades olemasoleva Keskuse tee Mõisapõllu mü-ga. Planeeringuga on antud lahendus tehnovõrkudega varustamisele.

Avaliku väljapaneku kestuseks on 09.07.–22.07.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Kantselei on avatud E-R kl 8.00-16.00. Täpsem info SIIT