« Tagasi

Valla arengukava koostamise temaatilised koosolekud

Tartu vald on alustanud uuenenud valla arengukava koostamisega. Aprillis moodustati teemapõhised  töörühmad, mida juhivad oma ala eksperdid nii vallavalitsusest, volikogust kui erialastest asutustest.

Arengukavas kajastatavad valdkonnad on järgmised:

 • Haridus, huviharidus ja noorsootöö,
 • sotsiaalhoolekanne ja tervishoid,
 • ettevõtlus ja turism,
 • elukeskkond ja infrastruktuur,
 • kultuur, sport ja kogukondlik areng,
 • haldusjuhtimine ja koostöö.

Piirid valdkondade vahel on tinglikud ja kokkuleppelised. Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamised arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad soovivad oma töösse kaasata valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Tänaseks on teemade lõikes olukorrakirjeldus ja SWOT peaasjalikult koostatud ning soovime laiemas ringis arutada valla lähiaastate arengusuundi ja eesmärke.

Käesolevaga kutsume kõiki huvilisi arengukava strateegilise plaani ja lähiaastate tegevusplaani aruteludele.

Koosolekud toimuvad vallamajas volikogu saalis:

 • kultuur, sport ja kogukondlik areng: 11. juunil kell 9-11,
 • ettevõtlus ja turism: 11. juunil kell 14-16 ning samal ajal ka
 • elukeskkond ja infrastruktuur: 11. juunil kell 14-16,
 • sotsiaalhoolekanne ja tervishoid: 12. juunil kell 14-16,

ning Tabivere Põhikooli aulas:

 • haridus, huviharidus ja noorsootöö: 14. juunil kell 8:30-11.

Eelnevalt võiks tulija läbi mõelda vastused küsimusele: Millised on Tartu valla kõige olulisemad arengueesmärgid antud teemavaldkonnas?

Lisainfo:

Maido Puna

valla arendusspetsialist

maido.puna@tartuvald.ee