« Tagasi

Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Killustiku põik 5, Killustiku põik 7 ja Mööbliaida maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Uutest planeeringueesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid.

Planeeringuala pindala on ca 2,1 ha. Täpsem info SIIT