Alates 25.02.2019 on muudatused Tartu valda läbivate liinide 606 ja 608 sõiduplaanides. Liin 606 hakkab esmaspäevast reedeni läbima praeguse liini 608 marsruuti. Liin 608 suletakse. ...

Teade sõiduplaani muudatusest

Alates 25.02.2019 on muudatused Tartu valda läbivate liinide 606 ja 608 sõiduplaanides. Liin 606 hakkab esmaspäevast reedeni läbima praeguse liini 608 marsruuti. Liin 608 suletakse. ...

Hea lapsevanem! Tartu vald maksab sel aastal eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetust juhul, kui lapsevanem kinnitab lapse osalemise. Selleks: 1. Sisene SPOKU keskkonda...

Spokus laste osalemise kinnitamisest

Hea lapsevanem! Tartu vald maksab sel aastal eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetust juhul, kui lapsevanem kinnitab lapse osalemise. Selleks: 1. Sisene SPOKU keskkonda...

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Kõrveküla aleviku Ehituse kinnistu detailplaneeringu Ehituse tn 8 maaüksuse osas täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu....

Projekteerimistingimuste avalikustamine

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Kõrveküla aleviku Ehituse kinnistu detailplaneeringu Ehituse tn 8 maaüksuse osas täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu....

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda võimalust ehitusõiguse...

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda võimalust ehitusõiguse...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 145 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Planeeringumaterjalid on kättesaadavad SIIT

Sirrosjärve detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 145 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Planeeringumaterjalid on kättesaadavad SIIT

Tartu Vallavalitsus võttis 14.02.2019 korraldusega nr 146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu . Avalik...

Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 14.02.2019 korraldusega nr 146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu . Avalik...

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 on üheks toetusmeetmeks Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot. Aprillis avaneb...

Väikepõllumehi toetatakse 15 000 euroga

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 on üheks toetusmeetmeks Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot. Aprillis avaneb...

Tartu Vallavolikogu lõpetas 31.01.2019 otsusega nr 1 Kämara külas asuva Erika kinnistu detailplaneeringu menetluse. Planeering oli algatatud eesmärgiga jagada maaüksus elamumaa sihtotstarbega...

Kämara külas asuva Erika maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 31.01.2019 otsusega nr 1 Kämara külas asuva Erika kinnistu detailplaneeringu menetluse. Planeering oli algatatud eesmärgiga jagada maaüksus elamumaa sihtotstarbega...

Tartu Vallavalitsus algatas 31.01.2019 korraldusega nr 99 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401 :006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi...

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 31.01.2019 korraldusega nr 99 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401 :006:0429) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Vahi...

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Osaühing Moreen Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood:...

Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Osaühing Moreen Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood:...

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas asuva Kangro ja Väike-Söödi maaüksuste detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas asuva Kangro ja Väike-Söödi maaüksuste detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu...

Seoses lähenevate Riigikogu valimistega moodustas Tartu Vallavalitsus seitse valimisjaoskonda. Hääletusruumide asukohad ning jaoskondade teeninduspiirkonnad on Tartu vallas järgmised.  ...

Valimisjaoskonnad Riigikogu 2019.aasta valimisteks

Seoses lähenevate Riigikogu valimistega moodustas Tartu Vallavalitsus seitse valimisjaoskonda. Hääletusruumide asukohad ning jaoskondade teeninduspiirkonnad on Tartu vallas järgmised.  ...

TABIVERE SOTSIAALKESKUS võtab tööle 0,5 ametikohaga MEDITSIINIÕE, kelle töökohustuseks on hooldekodu klientide meditsiiniline teenindamine. Kontakt:  5373 1507; ...

Tabivere Sotsiaalkeskus võtab tööle meditsiiniõe

TABIVERE SOTSIAALKESKUS võtab tööle 0,5 ametikohaga MEDITSIINIÕE, kelle töökohustuseks on hooldekodu klientide meditsiiniline teenindamine. Kontakt:  5373 1507; ...

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda...

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 31 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala...

Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapp

Tartu Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 31 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala...

Tabivere Sotsiaalkeskus pakub tööd HOOLDAJALE, kellele: meeldib töötada vanuritega, ning kes: on hea pingetaluvusega, hindab kõrgelt meeskonnatööd.   ...

Tabivere Sotsiaalkeskus pakub tööd hooldajale

Tabivere Sotsiaalkeskus pakub tööd HOOLDAJALE, kellele: meeldib töötada vanuritega, ning kes: on hea pingetaluvusega, hindab kõrgelt meeskonnatööd.   ...

Tartu Vallavolikogu võttis 22.11.2018 vastu määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmise kord", mille kohaselt tuleb alates 01.01.2019 spordiklubide ja...

TARTU VALD MAKSAB TOETUST ERAÕIGUSLIKELE SPORDIKOOLIDELE JA -KLUBIDELE

Tartu Vallavolikogu võttis 22.11.2018 vastu määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmise kord", mille kohaselt tuleb alates 01.01.2019 spordiklubide ja...

18.01.  Hüppajate päev – noorte kõrgushüppe võistlused   Tabivere PK võimla 26.01.  14. Tabivere piirkonna talimängud I...

Tabivere Rahvaspordiklubi võistlused 2019.a.

18.01.  Hüppajate päev – noorte kõrgushüppe võistlused   Tabivere PK võimla 26.01.  14. Tabivere piirkonna talimängud I...

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub...

Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.   Planeeringu...

Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 20.12.2018.a korraldusega nr 1062 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1326) ja lähiala detailplaneeringu.   Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla...

Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla...

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande....

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande....

Laeva Põhikool kuulutab konkursi eripedagoogi ametikohale. Ametikoha suurus 0,5.Tööle asumise aeg 7.jaanuar 2019. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: ...

Laeva Põhikool võtab tööle eripedagoogi ja huvijuhi

Laeva Põhikool kuulutab konkursi eripedagoogi ametikohale. Ametikoha suurus 0,5.Tööle asumise aeg 7.jaanuar 2019. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: ...

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla...

Tartu valla kaasavasse eelarvesse laekunud ideedest valis komisjon välja 10

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla...

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus...

Teata abivajavast lapsest

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus...

2019. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125. Seega võrreldes...

Kalastuskaart

2019. aastal on Piirissaare püsielanikul harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal 125. Seega võrreldes...

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Pressiteade 03.12.2018   Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid   30.novembril...

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Pressiteade 03.12.2018   Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas maakonna noorsootöötajaid   30.novembril...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells...

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tabivere valla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells...

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud said möödunud nädalal osaleda rahvaküsitlusel, et anda arvamus suure Kalevipoja skulptuuri paigutamise kohta Äksi...

Äksi kandi rahvas hiigel-Kalevipoega ei taha

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud said möödunud nädalal osaleda rahvaküsitlusel, et anda arvamus suure Kalevipoja skulptuuri paigutamise kohta Äksi...

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Linnu tn 15 ja lähiala detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Kõrveküla...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Tartu Vallavalitsus eelnõu kohanimede määramise kohta. Linnu tn 15 ja lähiala detailplaneeringu elluviimise tulemusena tekib Kõrveküla...

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018 . Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste...

Avalikustati Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu

Valminud on Tartumaa  arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 - 9.12.2018 . Strateegia materjalid on kättesaadavad Tartumaa Omavalitsuste...

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada...

Markuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu vallavalitsus algatas 16.11.2018 korraldusega nr 941 Vahi alevikus asuva Markuse maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kavandada...

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka...

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka...

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab...

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab...

Tartu vallas on alates novembrist võimalik pakendeid ära anda kodu juurest. Õigesti sorteeritud pakendijäätmed viiakse tasuta ära ning sedasi hoitakse loodust ja säästetakse raha olmejäätmete...

Tartu vallas saab nüüd pakendeid kodu juures ära anda

Tartu vallas on alates novembrist võimalik pakendeid ära anda kodu juurest. Õigesti sorteeritud pakendijäätmed viiakse tasuta ära ning sedasi hoitakse loodust ja säästetakse raha olmejäätmete...

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kavatseb Tartu vald 2019. aasta eelarve koostamisel kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse...

Tartu valla kaasav eelarve 2019

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kavatseb Tartu vald 2019. aasta eelarve koostamisel kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse...

Sotsiaalministeerium Pressiteade Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori   Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning...

Omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Sotsiaalministeerium Pressiteade Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori   Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning...

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotluse. Luba soovitakse muuta, kuna käitises kasutatav tehnoloogia ning sellega seonduvalt ka...

AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotluse. Luba soovitakse muuta, kuna käitises kasutatav tehnoloogia ning sellega seonduvalt ka...

Koostamisel oleva detailplaneeringu failid on kodulehele üles laetud planeerimisseaduse § 133 alusel arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib...

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneering

Koostamisel oleva detailplaneeringu failid on kodulehele üles laetud planeerimisseaduse § 133 alusel arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib...

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.10.2018 otsusega nr 71 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga kaaluda Mario ja Savimäe...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 25.10.2018 otsusega nr 71 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga kaaluda Mario ja Savimäe...

Tartu Vallavolikogu algatas 25.10.2018 otsusega nr 73 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu...

Jõeääre detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavolikogu algatas 25.10.2018 otsusega nr 73 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu...

Alates 01.11.2018 tulevad Tartumaa bussiliinidesse muudatused. Vaata lähemalt www.peatus.ee   Maaliinide sõiduplaanimuudatused alates 01.11.2018    ...

Tartumaa bussiliinide muudatused alates 01.november 2018

Alates 01.11.2018 tulevad Tartumaa bussiliinidesse muudatused. Vaata lähemalt www.peatus.ee   Maaliinide sõiduplaanimuudatused alates 01.11.2018    ...

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 25.10.2018 otsusega nr 72 Kõrveküla aleviku Kasetuka kinnistu detailplaneeringu Kooli tn 16 maaüksuse (kü 79403:002:0926) osas. Täpsem info SIIT

Kasetuka kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 25.10.2018 otsusega nr 72 Kõrveküla aleviku Kasetuka kinnistu detailplaneeringu Kooli tn 16 maaüksuse (kü 79403:002:0926) osas. Täpsem info SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 9.11.2018 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee ...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 9.11.2018 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee ...

Tartu Vallavalitsus algatas 11.10.2018.a korraldusega nr 797 Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0600) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tamme tn...

Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 11.10.2018.a korraldusega nr 797 Vasula alevikus asuva Tamme tn 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0600) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Tamme tn...

  Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba mitmeid aastaid. Uurisime, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja enam kui 30 inimesel isegi elu päästnud ning...

Häirenuputeenus päästab - alates 2010 üle Eesti

  Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba mitmeid aastaid. Uurisime, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja enam kui 30 inimesel isegi elu päästnud ning...

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee...

KIKIVERE II UURINGURUUMI GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUS

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee...