« Tagasi

Hajaasustuse programm 2018

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Taotlusi võetakse vastu 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

Kohaliku omavalitsuse kontaktisikud.

Loe programmist lähemalt SIIT

Tartu vallas on programmi kontaktisikuks Endla Suvi tel 525 4948