Rahandusministeerium avas Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. a kevadvooru.

2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail kell 16.30.

 

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata Tartumaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile tol@tartumaa.ee hiljemalt 2. mai 2018 kell 16:30ks, paberkandjal taotlusi vastu ei võeta.

Programmi info ja taotlusvormid on kättesaadavad veebilehel  www.tartumaa.ee

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

 

Projekti taotlejatele suunatud infopäev toimub 10. aprillil 2018 kell 15.00  Tartumaa Omavalitsuste Liidus, Riia 15, 4 korrus 407.

Oma osalemissoov registreeri  SIIT

 

Täiendav info Tartumaa Omavalitsuste Liit, 7305216 või tol@tartumaa.ee