Inimest, kes on loominguline, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, sealhulgas oskusega enda ja teistegi väärt mõtteid loetavalt edastada laiemale auditooriumile. Inimest, kel...

Tartu vald otsib vallalehe toimetajat

  Inimest, kes on loominguline, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, sealhulgas oskusega enda ja teistegi väärt mõtteid loetavalt edastada laiemale auditooriumile. Inimest, kel...

Maarja-Magdaleena raamatukogu Raamatukogu on 18.06-15.07.2018 suletud töötaja puhkuse tõttu.  Puhkuse ajal avatud: 21.06 kell 9:00-14:00 ja 05.07 kell 9:00-14:00. Muul ajal...

Tartu valla raamatukogude suvised lahtiolekuajad

Maarja-Magdaleena raamatukogu Raamatukogu on 18.06-15.07.2018 suletud töötaja puhkuse tõttu.  Puhkuse ajal avatud: 21.06 kell 9:00-14:00 ja 05.07 kell 9:00-14:00. Muul ajal...

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Ignatsi maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 6.06.2018.a korraldusega nr 472 Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Tartu vald on alustanud uuenenud valla arengukava koostamisega. Aprillis moodustati teemapõhised  töörühmad, mida juhivad oma ala eksperdid nii vallavalitsusest, volikogust kui erialastest...

Valla arengukava koostamise temaatilised koosolekud

Tartu vald on alustanud uuenenud valla arengukava koostamisega. Aprillis moodustati teemapõhised  töörühmad, mida juhivad oma ala eksperdid nii vallavalitsusest, volikogust kui erialastest...

Esmaspäev, 18.06 kell 16.00 algab arengukomisjoni koosolek kell 18.00 algab majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek Teisipäev, 19.06 kell 16.00 Kõrveküla Põhikooli...

Nädala eelinfo 18.06-24.06.2018

Esmaspäev, 18.06 kell 16.00 algab arengukomisjoni koosolek kell 18.00 algab majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek Teisipäev, 19.06 kell 16.00 Kõrveküla Põhikooli...

Tartu vald on alustanud uuenenud valla arengukava koostamisega. Aprillis moodustati teemapõhised  töörühmad, mida juhivad oma ala eksperdid nii vallavalitsusest, volikogust kui erialastest...

Valla arengukava koostamise temaatilised koosolekud

Tartu vald on alustanud uuenenud valla arengukava koostamisega. Aprillis moodustati teemapõhised  töörühmad, mida juhivad oma ala eksperdid nii vallavalitsusest, volikogust kui erialastest...

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu , kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise...

Tabivere Sotsiaalkeskus otsib TEGEVUSJUHENDAJA ASENDAJAT (LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL OLEVA TÖÖTAJA ASENDAJA) Töö kirjeldus: Kliendi igapäevaelu arendamine,toetamine ja juhendamine ...

Tabivere Sotsiaalkeskus otsib TEGEVUSJUHENDAJA ASENDAJAT

Tabivere Sotsiaalkeskus otsib TEGEVUSJUHENDAJA ASENDAJAT (LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL OLEVA TÖÖTAJA ASENDAJA) Töö kirjeldus: Kliendi igapäevaelu arendamine,toetamine ja juhendamine ...

Töö kirjeldus: Kõik päevad on tööpäevad. Süüa tuleb teha 3 korda päevas.  Töö aeg: 7.00 - 18.00 Töötasu: kokkuleppel Koht ja tööle asumise aeg: Tabivere, 1.juulist...

Tabivere Sotsiaalkeskus otsib kokka puhkuseasendajaks 1.juuli - 31.juuli 2018.a.

Töö kirjeldus: Kõik päevad on tööpäevad. Süüa tuleb teha 3 korda päevas.  Töö aeg: 7.00 - 18.00 Töötasu: kokkuleppel Koht ja tööle asumise aeg: Tabivere, 1.juulist...

  01.01.2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Tartu vald) täpsusega...

Muudatustest rahvastikuregistris

  01.01.2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Tartu vald) täpsusega...

Tartu Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldus nr 242 "Hankeplaani kinnitamine" Tartu valla 2018.aasta hankeplaan

Hanked

Tartu Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldus nr 242 "Hankeplaani kinnitamine" Tartu valla 2018.aasta hankeplaan

  Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas...

Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

  Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas...

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Koostatava Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati ettepanekute saamiseks koostöö tegijatele ja...

pelleti 2

Koostatava Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati ettepanekute saamiseks koostöö tegijatele ja...

Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 „Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lgatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja...

pelleti

Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 „Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lgatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja...

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korralduse nr 195 „Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 alusel algatatud Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ning lähiala...

pelleti ja kivvestiko

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korralduse nr 195 „Tartu Vallavalitsuse 18.10.2017 korralduse nr 514 alusel algatatud Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ning lähiala...

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja algatas...

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Väike-Kivistiku detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Väike-Kivistiku detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu...

Uuetoa kinnistu, Tartu vald, Tartu maakond Müük: elamumaa Lisainfo ja pakkumine:  https://osta-ee.postimees.ee/uuetoa-kinnistu-tartu-vallas-uus-hind-109166432.html Pakkumise...

Käimasolevad enampakkumised

Uuetoa kinnistu, Tartu vald, Tartu maakond Müük: elamumaa Lisainfo ja pakkumine:  https://osta-ee.postimees.ee/uuetoa-kinnistu-tartu-vallas-uus-hind-109166432.html Pakkumise...

Esmaspäev, 28.05 kell 9.00 osaleb vallavanem Politsei- ja Piirivalveameti koosolekul kell 13.00 algab Tartumaa arengustrateegia juhtrühma koosolek Tabivere teenuskeskuse...

Nädala eelinfo 28.05-03.06.2018

Esmaspäev, 28.05 kell 9.00 osaleb vallavanem Politsei- ja Piirivalveameti koosolekul kell 13.00 algab Tartumaa arengustrateegia juhtrühma koosolek Tabivere teenuskeskuse...

  Tartu Vallavalitsus võttis 17.05.2018 korraldusega nr 420 teistkordselt vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu. Ala paikneb...

Puupaju maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

  Tartu Vallavalitsus võttis 17.05.2018 korraldusega nr 420 teistkordselt vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu. Ala paikneb...

MTÜ Eesti Kodukaunistamise ühenduse eestvedamisel korraldatakse  koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga 2018. aastal jätkuvalt ilusate ja energiasäästlike kodude/objektide konkursi. ...

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“

MTÜ Eesti Kodukaunistamise ühenduse eestvedamisel korraldatakse  koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga 2018. aastal jätkuvalt ilusate ja energiasäästlike kodude/objektide konkursi. ...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 10.05.2018.a korraldusega nr 384  Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Planeeringuala...

Sireli tn 7 detailplaneering

Tartu Vallavalitsus kehtestas 10.05.2018.a korraldusega nr 384  Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Planeeringuala...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 10.05.2018.a korraldusega nr 384 Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Planeeringuala asub...

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus kehtestas 10.05.2018.a korraldusega nr 384 Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu . Planeeringuala asub...

Esmaspäev, 21.05 kell 9.00 osaleb vallavanem Linnupesa tänava teemalisel koosolekul. kll 13.00 osaleb vallavanem Emajõe Veevärgi koosolekul. kell 14.00 toimub Laeva jõe...

Nädala eelinfo 21.05-27.05.2018

Esmaspäev, 21.05 kell 9.00 osaleb vallavanem Linnupesa tänava teemalisel koosolekul. kll 13.00 osaleb vallavanem Emajõe Veevärgi koosolekul. kell 14.00 toimub Laeva jõe...

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve mü (kü 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise...

Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve mü (kü 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise...

  Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja...

Sirrosjärve detailplaneering

  Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja...

  Tartu Vallavalitsuse 29.03.2018 korralduse nr 270 kehtetuks tunnistamine     Haldusmenetluse seaduse § 4 ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu Vallavalitsus ...

Tartu Vallavalitsuse 29.03.2018 korralduse nr 270 kehtetuks tunnistamine

  Tartu Vallavalitsuse 29.03.2018 korralduse nr 270 kehtetuks tunnistamine     Haldusmenetluse seaduse § 4 ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu Vallavalitsus ...

  Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneeringu. Ala paikneb Saadjärve külas,...

Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneering

  Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneeringu. Ala paikneb Saadjärve külas,...

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 33 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu.   Planeeringuala ulatus on ...

Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneering

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 33 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu.   Planeeringuala ulatus on ...

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu. ...

Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneering

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu. ...

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu. Ala...

Avalikule väljapanekule suunatud detailplaneeringud

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu. Ala...

  Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht   Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks...

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik

  Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht   Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks...

SISSEASTUMISKATSED TOIMUVAD: 29.05 kell 17.00 Lähtel algklasside majas muusikakooli ruumides 31.05 kell17.00 Kõrvekülas vallamaja saalis Võtame vastu õpilasi...

Sisseastumiskatsed Tartu Valla Muusikakooli

SISSEASTUMISKATSED TOIMUVAD: 29.05 kell 17.00 Lähtel algklasside majas muusikakooli ruumides 31.05 kell17.00 Kõrvekülas vallamaja saalis Võtame vastu õpilasi...

Teisipäeval, 01. mail toimub lisareis Laaksaare-Piirissaare liinil väljumisega kl 14:00 Laaksaarest ja kl 15:30 Piirissaarest. Laaksaare sadamast väljub buss Tartusse kell 16.40. ...

Muudatused Piirissaare liinil

Teisipäeval, 01. mail toimub lisareis Laaksaare-Piirissaare liinil väljumisega kl 14:00 Laaksaarest ja kl 15:30 Piirissaarest. Laaksaare sadamast väljub buss Tartusse kell 16.40. ...

Link interaktiivsele Google Maps kaardile, kus on välja toodud Tartu valla piirkonna vaatamisväärsused. Vaata SIIT

Link

Link interaktiivsele Google Maps kaardile, kus on välja toodud Tartu valla piirkonna vaatamisväärsused. Vaata SIIT

  Reisiparvlaev Koidula navigatsiooni algus Laaksaare-Piirissaare liinil on reedel, 20.04.2018.

Navigatsiooni algus Piirissaare laevaliinil

  Reisiparvlaev Koidula navigatsiooni algus Laaksaare-Piirissaare liinil on reedel, 20.04.2018.

Esmaspäev, 07.05 kell 12.00-15.00 kohtub vallavanem õiguskantsleri esindajatega kell 16.00 osaleb vallavanem Noored Kooli programmi seminaril Teisipäev, 08.05 ...

Nädala eelinfo 07.05-13.05.2018

Esmaspäev, 07.05 kell 12.00-15.00 kohtub vallavanem õiguskantsleri esindajatega kell 16.00 osaleb vallavanem Noored Kooli programmi seminaril Teisipäev, 08.05 ...

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada ...

Hajaasustuse programm 2018

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada ...

  Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. ...

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu algatamine

  Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. ...

Arendusspetsialist Lastekaitsespetsialist Sotsiaalhooldustöötaja Sotsiaalnõunik Sotsiaaltöö-lastekaitsespetsialist Sotsiaaltööspetsialist ...

Ametijuhendid

Arendusspetsialist Lastekaitsespetsialist Sotsiaalhooldustöötaja Sotsiaalnõunik Sotsiaaltöö-lastekaitsespetsialist Sotsiaaltööspetsialist ...

2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail kell 16.30.   Elektrooniliselt esitatav...

Rahandusministeerium avas Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. a kevadvooru.

2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail kell 16.30.   Elektrooniliselt esitatav...

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu materjalid: Funktsionaalsed seosed Olemasolev olukord Põhijoonis ...

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu materjalid: Funktsionaalsed seosed Olemasolev olukord Põhijoonis ...

Tartu Vallavalitsus võttis 29.03.2018 .a korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala...

Sireli tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 29.03.2018 .a korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala...

Esmaspäev, 09.04 kell 14.00 algab Tartu valla põhimääruse komisjoni koosolek Teisipäev, 10.04 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine kell...

Nädala eelinfo 09.04-15.04.2018

Esmaspäev, 09.04 kell 14.00 algab Tartu valla põhimääruse komisjoni koosolek Teisipäev, 10.04 kell 8.30 algab vallavanema kabinetis kommunaalnõupidamine kell...