« Tagasi

Raja-Kärevere looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaamet teatab, et Tartu maakonnas on kavas moodustada Raja-Kärevere looduskaitseala. Kaitseala moodustatakse praeguste kaitstavate loodusobjektide põhjal, samas liites neile juurde alakaitstud metsatüüpide rangeks kaitseks loodavaid alasid riigi omanduses oleval maal.

Kavandatav Raja-Kärevere looduskaitseala asub Tartu maakonnas Tartu vallas Metsanuka, Õvi, Kämara, Kärevere, Väänikvere, Laeva, Lammiku ja Maramaa küla ja Tartu linna Vorbuse, Kardla, Tüki ja Ilmatsalu küla maadel, koosneb viiest lahustükist ning selle pindalaks on kavandatud 7341 ha.

Väljatöötamise kavatsust tutvustav arutelu toimub 25.04.2019 kell 15:00 Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu).

 

Väljatöötamiskavatsusega saab tutvuda SIIN