« Tagasi

Kämara külas asuva Erika maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 31.01.2019 otsusega nr 1 Kämara külas asuva Erika kinnistu detailplaneeringu menetluse. Planeering oli algatatud eesmärgiga jagada maaüksus elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus üksikelamute rajamiseks. Planeeringu menetlus lõpetati maaüksuse omaniku taotluse alusel, kuna puudus huvi planeeringu koostamisega jätkamiseks.