« Tagasi

Võtame tööle raamatukoguhoidja Piirissaarele

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab tööle 0,4 koormusega raamatukoguhoidja Piirissaare raamatukokku.

Tööülesanded:
Tööülesanneteks on töö lugejatega ja raamatukogu fondiga (teavikute laenutamine, lugejate infopäringutele vastamine, laenutustähtaegade pikendamine, muud raamatukogus vajalikud tehnilised tööd).

Nõuded kandidaadile:

  • Haridustase – kutseharidus keskharidusega.
  • Keeleoskus - eesti (kõnes ja kirjas kõrgtase), vene (kõnes ja  kirjas kesktase)
  • Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine, vajalik raamatukoguprogrammi Urram kasutamine igapäevatöös.

Lisainfot saab e-posti aadressilt anne-mai.ott@tartuvald.ee või tel 5196 7738

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Raamatukoguhoidja konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 01.02.2020.