« Tagasi

Võtame tööle kultuuritöö spetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti. 

Kultuuritöö spetsialisti teenistusülesanneteks on 

 • kultuurivaldkonna kureerimine;
 • valla kultuurialast tegevust reguleerivate haldus- ja õigusaktide väljatöötamises osalemine;
 • kultuuriprojektidele eelarvete koostamine ja nendest tulenevate taotluste vormistamine
 • mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamise koordineerimine;
 • ülevallaliste traditsiooniliste ja tähtsündmuste koordineerimine;
 • valla kultuurikalendri haldamine;
 • koostöö korraldamine kultuuriasutustega ja valdkondlike MTÜdega, esindusürituste korraldamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Haridustase- vähemalt rakenduskõrgharidus, soovitavalt kultuurikorralduse või sarnasel alal.
 • Keelteoskus- eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase), inglise (kõnes kesktase, kirjas kesktase).
 • Arvutioskus- kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine.
 • Loomingulisus
 • Hea meeskonnatöö oskus
 • Muud nõuded - Omab erialaseid teadmisi, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld-ja üksikakte; omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme; omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet ning B kategooria juhtimisõigust.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas. 

Lisainfot saab e-posti aadressilt  jarno.laur@tartuvald.ee või tel 516 7879 

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all „Kultuuritöö spetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 28.01.2020