« Tagasi

Võtame tööle sotsiaalhooldustöötaja

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab tööle sotsiaalhooldustöötaja.

Sotsiaalhooldustöötaja ülesandeks on Tartu valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi.

Nõuded kandidaadile

Haridustase – üldkeskharidus

Keeleoskus - eesti (kõnes ja kirjas kõrgtase), vene (kõnes ja  kirjas kesktase)
Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine

Muud nõuded -  B kategooria juhtimisõigus

Lisainfot saab e-aadressilt jaana.puur@tartuvald.ee või tel 5307 6020.

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaalhooldustöötaja konkurss"

Tartu Vallavalitsuse e-aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 20.11.2019.