« Tagasi

Võtame tööle sotsiaaltööspetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti.

Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on
- kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine;
- vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.

Nõuded kandidaadile

Haridustase – kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel.

Keeleoskus - eesti (kõnes ja kirjas kõrgtase), vene (kõnes ja  kirjas kesktase)
Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine

Muud nõuded -  B kategooria juhtimisõigus

Lisainfot saab e-aadressilt jaana.puur@tartuvald.ee või tel 5307 6020.

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaaltööspetsialisti konkurss"

Tartu Vallavalitsuse e-aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 20.11.2019.