« Tagasi

Tartu Valla Kommunaal OÜ müüb

Tartu Valla Kommunaal OÜ müüb Osta.ee keskkonna kaudu kümnest kinnistust ja ühest teest koosnevat arendust, mis asub Tartumaa, Kõrveküla alevik, Sinitihase tänav L1/Pöialpoisi tn. Kinnistute sihtotstarve on 100% elamumaa ja tee on 100% transpordimaa. Arenduse realiseerimise tingimused on täpsemalt kirjas detailplaneeringus. Arenduse  ala kinnistute ostja peab arvestama, et tehingu tegemisel seatakse Tartu valla kasuks isiklik kasutus õigus  transpordimaa osas ja edasine transpordimaaga seonduv on kirjas kehtestatud detailplaneeringus.  Kehtestatud detailplaneering on kättesaadav Tartu Vallavalitsuse kodulehelt SIIT 

79601:001:0400 Pöialpoisi tn 4, 1387 m2, elamumaa 100%

79601:001.0402 Pöialpoisi tn 2, 1425 m2, elamumaa 100%

79601:001:0403 Linnu tn 15, 1806 m2, elamumaa 100%

79601:001:0404 Pöialpoisi tn 6, 1627 m2, elamumaa 100%

79601:001:0405 Pöialpoisi tn 1, 1368 m2, elamumaa 100%

79601:001:0406 Pöialpoisi tänav/Sinitihase tänav L1, 4787 m2, transpordimaa 100%

79601:001:0407 Linnu tn 11, 1406 m2, elamumaa 100%

79601:001:0408 Linnu tn 13, 1388 m2, elamumaa 100%

79601:001: 0409 Pöialpoisi tn 3, 1398 m2, elamumaa 100%

79601:001:0806 Sinitihase tn 1, 1463 m2, elamumaa 100%

79601:001:0807 Sinitihase tn 3, 1549 m2, elamumaa 100%

Enampakkumise tingimused:

Osaleja tasub tagatisraha 1500  eurot 5 päeva enne pakkumist.

Enampakkumise   võitjaks   tunnistatakse   isik/firma,  kes  pakub  kõrgeimat   ostuhinda   ja  nõustub müügitingimustega. Tema    makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

Kinnistute eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Tartu Valla Kommunaal  OÜ  arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist.

Notariaalne müügileping tuleb sõlmida 30. päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui lepingut selle aja jooksul ei sõlmita loetakse enampakkumine luhtunuks.

Hinnale lisandub juurde käibemaks.

Loe lisaks SIIT

Osale enampakkumisel SIIN