« Tagasi

Valimisjaoskonnad Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks

Hääletusruumide asukohad ning valimisjaoskondade teeninduspiirkonnad Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistel on Tartu vallas järgmised.

Valimisjaoskonna nr 1 hääletusruum asub vallamajas Kõrveküla alevikus, Haava tn 6. Jaoskonda kuuluvad Kõrveküla alevik, Aovere küla, Arupää küla, Haava küla, Kükitaja küla, Lombi küla, Möllatsi küla, Taabri küla, Tammistu küla, Tila küla (v.a valimisjaoskonna nr 4 piirkonda jäävad kinnistud), Vesneri küla, Viidike küla, Vilussaare küla, Väägvere küla, Igavere küla, Jõusa küla, Kikivere küla, Kobratu küla, Nigula küla, Soeküla küla, Toolamaa küla ja Vedu küla ning Piirissaarel asuvad Piiri küla, Saare küla ja Tooni küla. 

Valimisjaoskonna nr 2 hääletusruum asub Lähte Ühisraamatukogus Lähte alevikus, Õpetaja tn 8/2. Jaoskonda kuuluvad Lähte alevik, Vasula alevik, Erala küla, Kastli küla, Kärkna küla, Lammiku küla, Maramaa küla, Metsanuka küla, Nõela küla, Pupastvere küla, Sojamaa küla, Sootaga küla, Võibla küla ja Õvi küla.  

Valimisjaoskonna nr 3 hääletusruum asub Äksi Raamatukogus Äksi alevikus, Saadjärve tn 22. Jaoskonda kuuluvad Äksi alevik, Kukulinna küla, Puhtaleiva küla, Saadjärve küla, Salu küla ja Soitsjärve küla.  

Valimisjaoskonna nr 4 hääletusruum asub Raadi Lastehoiu ruumides, aadress Tila küla, Pärna allee 8. Jaoskonda kuulub Vahi alevik. Samuti kuuluvad nimetatud jaoskonda sisuliselt Vahi alevikus asuvad, kuid aadressi järgi Tila külla kuuluvad kinnistud Kaupmehe tn 1, Kaupmehe tn 5, Kaupmehe tn 7, Kaupmehe tn 9, Kaupmehe tn 11, Kaupmehe tn 13, Kaupmehe tn 15, Kaupmehe tn 17, Kaupmehe tn 19, Kaupmehe tn 21, Pärna allee 8, Pärna allee 9, Pärna allee 10, Pärna allee 11, Pärna allee 12, Pärna allee 13, Pärna allee 14, Pärna allee 15, Pärna allee 16, Pärna allee 18 ja Pärna allee 20. Valimisjaoskonda nr 4 kuulub ka Tila külas asuv kinnistu Nõlvakaare tn 3.   

Valimisjaoskonna nr 5 hääletusruumi asukoht võrreldes märtsikuus toimunud Riigikogu valimistega on muutunud. Hääletusruum asub vallavalitsuse Laeva teeninduspunktis (endine vallamaja) Laeva külas, Väänikvere tee 8. Jaoskonda kuuluvad Kämara küla, Kärevere küla, Laeva küla, Siniküla, Valmaotsa küla ja Väänikvere küla.

Valimisjaoskonna nr 6 hääletusruum asub Tabivere alevikus Tuuliku tn 11, vallavalitsuse teeninduspunkti istungite ruumis. Jaoskonda kuuluvad Tabivere alevik, Elistvere küla, Juula küla, Kärksi küla, Raigastvere küla, Õvanurme küla, Valgma küla, Tormi küla, Voldi küla, Sepa küla, Kõduküla küla, Koogi küla, Kõnnujõe küla ja Sortsi küla.

Valimisjaoskonna nr 7 hääletusruum asub Maarja-Magdaleena Rahvamajas Maarja-Magdaleena külas, Kiriku tee 18. Jaoskonda kuuluvad Kaiavere küla, Otslava küla, Kõrenduse küla, Kassema küla, Maarja-Magdaleena küla, Uhmardu küla, Pataste küla, Kaitsemõisa küla, Reinu küla, Vahi küla ja Lilu küla.

Kõikides valimisjaoskondades saab hääletada kõikidel eelhääletuse päevadel, s.o 20., 21. ja 22. mail 2019 kell 12.00 kuni 20.00 ning valimispäeval 26. mail 2019 kell 9.00 kuni 20.00.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada eelhääletuse päevadel valimisjaoskonnas nr 1, s.o vallamajas asuvas jaoskonnas. Nimetatud jaoskonnas saavad nii eelhääletuse päevadel kui valimispäeval hääletada ka need valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Tartu valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 6 korraldab eelhääletamise päevadel lisaks hääletusruumis hääletamisele ka hääletamist valijate asukohas, s.o Tabivere hooldekodus asuvatele valijatele.

Nii nagu äsja toimunud Riigikogu valimistel, ei avata ka Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks enam Piirissaarel valimisjaoskonda. Piirissaare elanikele on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks vallamajas asuv  Kõrveküla jaoskond. Lisaks elukohajärgses jaoskonnas hääletamisele on saare elanikel võimalus hääletada nendes jaoskondades kus tehakse eelhääletust valijatele väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, hääletada internetis või hääletada valimispäeval kodus. Valimiskasti saab koju Piirissaarele taotleda üldises korras, esitades vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni vastava taotluse.

Küsimusele „Kus ma Euroopa Parlamendi valimistel hääletan?" on võimalik leida vastus ka internetist aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna leidmiseks tuleb otsingukasti sisestada oma rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress.