« Tagasi

Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

Tartu Vallavalitsus kiitis 12.04.2019 heaks Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalitsaisooni arendamise kava 2019-2031 vastavalt lisale ja suunas selle avalikule väljapanekule ajavahemikul 12.04.2019 – 25.04.2019.
 
Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Tartu Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartumaa.
 
Kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse allkirjastatud kirjalikke ettepanekuid, siis toimub 29.aprillil 2019 kell 16:00 volikogu istungite saalis avalik arutelu.
 
Tutvu ühisveevärgi ja -kanalitsaisooni arendamise kavaga SIIN
Lisadega saad tutvuda: