« Tagasi

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tartu valla lõunaosa (II etapi) detailplaneeringu täpsustamiseks Erminurme tee 2//4//6 maaüksuse osas

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tartu valla lõunaosa (II etapi) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Erminurme tee 2//4//6 maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 28.04.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.