Tartu valla, Tabivere valla, Laeva valla ja Piirissaare ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Tartu vald 24. oktoobril 2017.

Ühinemise teel moodustati Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla volikogude algatusel (kokku omaalgatusliku etapi ühinemisel 8157 elanikku, pindala 541 km2 ) ning Vabariigi Valitsuse algatusel Tabivere valla ühendamise teel Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga Tartu maakonna koosseisus uus haldusüksus nimega Tartu vald (kogupindala 742 km2 , rahvaarv 10 397).

Ühinenud omavalitsused on

a) Laeva vald (pindala 233 km2 ja rahvaarv 756),

b) Piirissaare vald (pindala 8 km2 ja rahvaarv 103),

c) Tartu vald (pindala 300 km2 ja rahvaarv 7298).

d) Tabivere vald (pindala 200 km2 ja rahvaarv 2240).

Tartu vald asub Tartu maakonna põhjaosas. Tartu valla administratiivne keskus asub Kõrvekülas, teenuskeskused Tabiveres, Laevas ja Piirissaarel.  Valla pindala on 742 km 2.. Tartu vallas on 10397 elanikku. Valla territoorium jaguneb 71 külaks ja 5 alevikuks (Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula ja Äksi).

Tartu Vallavolikogu on 25-liikmeline. Volikogu on moodustanud kuus alalist komisjoni – revisjonikomisjon, arengukomisjon, majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduskomisjon ja kultuurikomisjon.

Vallavalitsus on viieliikmeline, kuhu kuuluvad vallavanem, abivallavanem, sotsiaalnõunik, keskkonnaspetsialist ja maakorraldaja.

Volikogu istungid toimuvad reeglina üks kord kuus ja vallavalitsuse istungid kord nädalas.

Alusharidust annavad Tartu vallas Kõrveküla lasteaed, Lähte lasteaed, Tabivere lasteaed ning Maarja-Magdaalena ja Raadi lastehoiud.

Põhiharidust annavad Tartu vallas neli kooli – Kõrveküla Põhikool, Lähte Ühisgümnaasium, Tabivere Põhikool ja J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool.

Vallas tegutseb Edukate Laste Organisatsioon (ELO), Kodutütred, GETA klubi ja Gaidid, Lisaks neile tegutsevad õpilasomavalitsuse Kõrveküla Põhikoolis ja Lähte Ühisgümnaasiumis ning Tartu Valla Noortevolikogu.