Perekonnaseisutoimingud

Sünni registreerimine

Sünni registreerimine ja nime valik (eesti.ee) 

Sünni registreerimise infovoldik 

Sünnitoetus

Sünni registreerimise avaldus eesti.ee-s (vanemad peavad olema omavahel abielus)
- Sünni registreerimise avaldus (.pdf)
Põlvnemise välistamise avaldus (.pdf)
- Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (.pdf)

» Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. 
» Sünni võib registreerida riigiportaalis eesti. ee või esitada vastav avaldus Tartu Vallavalitsusele

Sünni registreerimine Tartu Vallavalitsuses


» Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja
» Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta)
» Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal (Tartu Vallavalitsuses või teeninduspunktides)

 

Vajalikud dokumendid:
- tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta 
- vanema(te) isikut tõendavad dokumendid 
- abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse

Surma registreerimine ja surmatõendi väljastamine

Surma registreerimine ja matused (eesti.ee)
Surma registreerimise avaldus 

- Matusetoetus

» Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast. 
» Surma saab registreerida abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseinik või muu isik, kellel on andmeid inimese surma kohta.
» Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist. 

Surma registreerimine Tartu Vallavalitsuses
» Surma registreerimiseks tuleb esitada Tartu Vallavalitsusele vastav avaldus 
» Avalduse esitamiseks tuleb tulla isiklikult kohale kas Tartu Vallavalitsusse või teeninduspunktidesse
» Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse soovi korral surmatõend. 

Valikud dokumendid:
- arstlik surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtuotsus surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
- surnu isikut tõendav dokument 
- avaldaja isikut tõendav dokument.