Kodanikukaitse

Kodanikukaitse on süsteem, mille abil riik korraldab oma territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi andmist tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes olukordades ning valmistab ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone ette erakorralistes oludes tegutsemiseks.

vaata täiendavalt linki KODANIKUKAITSE

Hädaabikõne                                         

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse. 

Kui vajate politseilt kiiret abi ja tahate teatada korrarikkumistest, kuriteost või liiklusõnnetusest, siis helistage hädaabinumbril 112.

Hädaabinumbrile helistades:

•teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
•jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
•jätke meelde ja andke operaatorile edasi sündmusega seotud isikute (mees/naine, eeldatav vanus, kasv, riietuse kirjeldus), sõidukite (reg number, mark, värvus) ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus;
•ärge lõpetage kõnet enne, kui operaator annab selleks loa.

Selgitage lastele, millal ja kuidas tuleb ja tohib helistada numbrile 112. 

Hädaabinumber 112 valitakse ühtemoodi nii mobiil- kui ka tavaliselt telefonilt ja sellele helistamine on tasuta.

NB! Kõik hädaabinumbrile saabunud kõned salvestatakse

Politsei kliendiinfo (+372) 612 3000 töötab iga päev sh nädalavahetusel kell 8-19 ning annab infot PPA üksuste asukohtade, lahtiolekuaegade, kontaktandmete ja meie teenuste kohta. Sama number ootab ka teateid liikluses silma jäänud häirivate eksimuste kohta.

http://www.politsei.ee

 

Päästeala infotelefon 24 h -1524

http://www.rescue.ee

 

Tartu valla piirkonda teenindab:

Konstaabel Kadri Kroonberg 

Telefon 5349 6317

E-post kadri.kroonberg@politsei.ee

 

Tartu valla territooriumil asub suurõnnetuse ohuga ettevõte, milleks on Tartu Terminal. Täiendavat infot ettevõtte ohtlikuse ja üldiselt kemikaale käistlevate ettevõtete kohta saad SIIT

 

 

Ettevaatust, kevadise päiksega sulab jää kiiresti!

27.02.19

Johannes Komissarov

Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist

Hiljuti kuulsin tuttavalt Viljandimaa mehelt lugu, kuidas ta talvisel kalapüügil ootamatult jääauku kukkus. Õnnetus kujunes õnnelikuks, sest ta on paarikümneaastase jääpüügi kogemusega kalamees, kellele jääle minnes turvalisuse tagamine esmatähtis ja oskused selleks olemas. Nii aitas halvimast pääseda veekindel kalameheriietus ja kaela riputatud jäänaasklid. Eeskätt tänu jäänaasklitele õnnestus 50nendates aastates mehel end jääle tagasi tirida ning ohtlikust kohast eemalduda. Hiljem teiste kalameestega oma kogemust jagades selgus, et ta oli olnud koguni neljas inimene, kes tol päeval samas piirkonnas läbi jää vajus. Õnnekombel oli teistelgi kalameestel läinud korda omal jõul pääseda.

Need õnneliku lõpuga juhtumid ilmestavad hästi, et heitlike kevadilmadega, kus päeval plusskraadid ja öösel külmetab, muutuvad jääolud ka kogenud kalameestele märkamatult salakavalateks. Kevadpäike ja soojus rõõmustab südant, kuid mõjub jääoludele kiiresti laastavalt. Jääolud  võivad muutuda tundidega ja kujuneda veekogu eri osades väga erinevateks. Hommikul muretult ületatud jää sulab päikse toimel eluohtlikult hapraks ja lõuna ajal samas kohas inimest enam ei kanna.

Iga enesest lugupidav ja vastutustundlik kalamees teeb enne jääle minekut ettevalmistusi. Ta paneb selga spetsiaalse kalameheriietuse, võtab kaasa turvavarustuse ning tutvub enne jääle astumist jääoludega. Üheks jääoludega tutvumise võimaluseks on Google`i kaardirakendusse loodud avalik Päästeameti jääkaart. Päästjad mõõdavad kalastajatele populaarsete siseveekogude jää paksust ning kannavad andmed kaardile. Kaart on mõeldud selleks, et anda inimestele infot jääolude kohta siseveekogudel ja juhtida tähelepanu nende muutumisega seotud ohtudele. Tasub arvestada, et päästjate hinnang jää paksusele ei taga automaatselt teie turvalisust. Ohutuse eest vastutab iga jääle mineja ikka ise ning konkreetses kohas peab ta jää kandvuses ise veenduma.

Head kalamehed, olge ettevaatlikud ja arvestage kevadiste ilmade ajal kiiresti muutuvate jääoludega ning kasutage turvavarustust. Et jääpüügile minnes saaks kodustele alati kindlal häälel hõigata: „Ei jää, tulen tagasi!"

Jääolude kaart ja rohkem infot jääohutuse kohta leiate aadressilt: https://veeohutus.ee/talv.

 

Pea meeles ohte ja arvesta nendega:

  • Vooluveekogudel sulab jää kiiremini ning sellele minek muutub ilma soojenedes kohe ohtlikuks.
  • Suubumiskohtades, kus kaks jõge saavad kokku või koht või kus jõgi või oja suubub järve või merre, sulab jää kiiremini.
  • Allikakohad sulavad veekogudes alati kiiremini. Põhjuseks on allikavee temperatuur, mis on alati üle 0º C.
  • Torude suudmetest veekogusse väljuv vesi on veekogu veest soojem ja jää sulab torusuudmes kiiremini või ei tekigi sinna.
  • Paadisildade tugipostide, roostiku, vette langenud puude võrade ja muu taolise ümbruses on jää alati habras, sest jää ei haaku objektiga ja selle ümber jäävad vahed.