Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 10.10.2016.a korraldusega nr 496 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Antud planeeringu koostamise aluseks on Kõrveküla põhikooli laienduse arhitektuurikonkursi võidutöö.

Planeerimisseaduse § 133 alusel on koostatav planeering esitatud arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib planeering puudutada, arvamuse avaldamiseks aega 30 päeva. Arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile tartuvald@tartuvald.ee või kirja teel (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) hiljemalt 18.01.2019. Esitatud arvamused pannakse peale planeeringu vastuvõtmist koos planeeringuga avalikule väljapanekule.

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 20.09.2018 korraldusega nr 711 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeerimisseaduse § 133 alusel on koostatav planeering esitatud arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib planeering puudutada, arvamuse avaldamiseks aega 30 päeva. Arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile tartuvald@tartuvald.ee või kirja teel (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) hiljemalt 12.01.2019.