Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Avatud menetlus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrve tn 24, 26, 28, 30, 32, 34 ja 36 maaüksuste osas (planeeringujärgsed krundid pos 56- pos 62).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kõrve tn 24, 26, 28, 30, 32, 34 ja 36 maaüksuste osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 25.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu täpsustamiseks Vesilinnu tee 6 krundi osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalist detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vesilinnu tee 6 maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 16.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.