Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid

1. Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni tööplaan 2019 

Revisjonikomisjoni akt (SA Saadjärve)

Revisjonikomisjoni akt nr 2 (2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne)

Lisa 1 sõltumata vandeaudiitori aruanne

Lisa 2 Revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta tegevusest

 

10.01.2019 protokoll nr 1